Ciemną nocą - schody, 140x170

Schody z cyklu TAM, 100x120

Okno z cylku Szeroko Zamknięte, 80x100

Szeroko zamknięte - z cyklu TAM, 200x200
zobacz detal

Okno z cyklu Szeroko Zamknięte, 130x130

Wstęp wzbroniony z cyklu TAM, 130x130

W stronę światła I dyptyk - z cyklu TAM, 150x100

W stronę światła II dyptyk - z cyklu TAM, 150x100

Różowy z cyklu TAM, 150x100

Szeroko Zamknięte - Biały z cyklu TAM, 150x100

Szeroko zamknięte - płacząca ściana z cyklu TAM, 100x150

Czarny, 150x100