W popołudniowym świetle z cyklu Szkice z podróży, 30x23, olej na płótnie, 2007

W popołudniowym słońcu III z cyklu Szkice z podróży, 23x30, olej na płótnie, 2007

W popołudniowym słońcu IV z cyklu Szkice z podróży, 30x23, olej na płótnie, 2007

Schody z cyklu W stronę światła 60x40, olej na papierze, 2009

W popołudniowym słońcu II z cyklu Szkice z podróży, 23x30, olej na papierze, 2007

Schody biały z cyklu W stronę światła, olej na płótnie, 90x40

po schodach z cyklu TAM

Szeroko zamknięte Zofiówka cyklu TAM szkic II, 30x23, olej na papierze, 2010

Szeroko zamkniete Zofiówka z cyklu TAM szkic, olej na papierze, 30x23

Szeroko zamkniete - z cyklu TAM szkic I, 30x23, olej na papierze, 2010

Szeroko zamkniete Zofiówka, z cyklu TAM szkic III, 30x23, olej na papierze, 2010